Tuesday, 29 November 2011

Math Games For Kids : Playing Advanced Arithmetic Bingo

Learn Maths--Addition

MARI MENGEJA

Model Aiskrim

antara bahan yang digunakan untuk mengajar kemahiran asas tolak
gambaran penuh bahan
KETERANGAN :
  • Model aiskrim digunakan untuk memudahkan aktiviti dijalankan. Bahagian atas aiskrim (warna merah) boleh dicabut menandakan ia telah dimakan atau mencair.
  • Guru akan memberi tunjuk cara / soalan rangsangan yang paling mudah.
  • Soalan boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian masa guru.
  • Contoh, Abu ada 10 batang aiskrim. Dia makan 3 batang aiskrim. Berapakah jumlah aiskrim yang tinggal?
  • Jadi, guru akan membimbing murid bagaimana untuk menjawab soalan dengan mengeluarkan 3 bentuk aiskrim (kad manila warna merah – menandakan ia telah dimakan)
  • Murid akan dibimbing untuk melekatkan nombor dan jawapan yang disediakan dalam ruang sedia ada.